CTと解剖実習との統合についての成果発表

CTと解剖実習との統合についての成果がAnatomical Sciences Educationの冊子体の最新刊に掲載されました。(電子版は既報)

An integrated teaching method of gross anatomy and computed tomography radiology
Anatomical Sciences Education
Tohru Murakami, Yuki Tajika, Hitoshi Ueno, Sachiko Awata, Satoshi Hirasawa, Maki Sugimoto, Yoshihiko Kominato, Yoshito Tsushima, Keigo Endo, Hiroshi Yorifuji
DOI: 10.1002/ase.1430

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ase.1430/abstract